CÔNG TY TNHH HOÀI NAM HOÀI BẮC
khoi cong moi truong xu ly nuoc thai bao ve moi truong nguyenxuanphuc moi truong moi truong xay dung moi truong moi truong moi truong xu ly nuoc thai MOI TRUONG moi truong moi truong xu ly nuoc thai MOI TRUONG moi truong moi truong bao ve moi truong giai thuong moi truong 2015
Hội thảo triển khai Dự án DX khu liên hợp XL ô nhiễm tại xã Ngọc Lũ

Hội thảo triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý ô nhiễm thu hồi Biogas phát điện theo Cơ chế phát triển sạch CDM tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam

Hội thảo triển khai Dự án DX khu liên hợp XL ô nhiễm tại xã Ngọc Lũ

Hội thảo triển khai Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý ô nhiễm thu hồi Biogas phát điện theo Cơ chế phát triển sạch CDM tại xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam

Tham dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 29/11/2012, Ông Huỳnh Viết Thanh Chủ tịch Công ty Hoài Nam Hoài Bắc đã tham dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư và nông nghiệp, nông thôn khu vực đồng bằng Sông Hồng do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức.

Cty Hoài Nam Hoài Bắc tham gia Diễn đàn Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp 2014

Ngày 26/11/2014, Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp 2014 với sự tham gia của các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà tài trợ, viện nghiên cứu và đại diện cộng đồng doanh nghiệp